Zorgboerderij

Gewoon Daan is gelegen in Laren (Gld.) bij het bedrijf van de familie Nijhof. Op de zorgboerderij vindt dagbesteding plaats aan deelnemers met een lichte verstandelijke, psychische of sociale beperking. Onder professionele begeleiding wordt in dit gezellige, informele familie bedrijf geprobeerd om het beste in iedereen naar boven te laten komen en een leuke, zinvolle dagbesteding te beleven.

 

Aangepast paardrijden voor ruiters met een beperking
Sinds enige tijd verzorgen wij ook  aangepaste paardrijlessen op onze zorgboerderij. Met een meervoudig gehandicapt meisje van 7, zijn wij gestart met duorijden. Hiervoor gebruiken wij een grote pony, waarbij het kind gezamelijk met een begeleider achter zich op de pony zit. Hierbij zit het kind op een zacht dekje, waardoor het de bewegingen en de warmte van de pony extra goed beleefd. Ook heeft de pony een speciale singel met een handvat om, waar het kind en/ of begeleider zich aan vast kan houden. Tijdens het duorijden loopt er ook begeleiding naast de pony en ruiters en is er één persoon die de pony aan de hand begeleidt. 


Bij het aangepaste paardrijden gaan wij uit van de persoonlijke begeleidingsvraag die iemand heeft. Voor de ene ruiter is dit bijvoorbeeld het trainen van de spieren en voor een ander is het juist puur om te kunnen ontspannen. 
Verder heeft het aangepast paardrijden in meerdere landen ook veel positieve effecten te weeg gebracht bij ruiters die moeilijkheden ervaren op het gebied van contact maken en sociale interacties. Zo zijn er o.a. veel kinderen (en volwassenen) met een stoornis binnen het autistisch spectrum die positieve ervaringen opdoen door het contact met paarden (en dieren in het algemeen).
Wij willen dit aangepaste paardrijden graag verder gaan uitbreiden, in eerste instantie op de woensdag ochtend. Wij willen hierbij verschillende mogelijkheden van aangepast paardrijden gaan aanbieden. Nu zijn wij begonnen met duorijden, maar er zijn ook mogelijkheden om zelfstandig op het paard te zitten. In de toekomst lijkt het ons ook geweldig om huifbedrijden te introduceren binnen het bedrijf. Uiteraard wordt dit aangepaste paardrijden uitgevoerd met meerdere begeleiders met jarenlange ervaring met paarden en diploma's binnen de zorgsector (verpleegkundige en SPH'er). Deze worden bijgestaan door ORUN instructrices en vrijwilligers.